Občanská poradna

 

Provozní doba

Po 9,00 - 17,00 hod
Út 9,00 - 15,00 hod
St 9,00 – 17,00 hod
Čt 9,00 – 14,00 hod

Posláním občanské poradny je poskytovat rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby, nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy nebo pro jiný závažný důvod.

Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Kapacita služby

700 klientů

Forma poskytování služby

Jedná se o služby ambulantní.

Cíle poskytované služby

 1. Poskytovat odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací
 2. Pracovat systematicky a komplexně s uživatelem na základě individuálního přístupu a respektování jeho názoru
 3. Doprovázet uživatele při řešení jeho problému při maximálním využití přirozené sítě místních institucí a kontaktů
 4. Podporovat uživatele, aby uměl samostatně vyjádřit své potřeby a přání

Cílová skupina

 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným onemocněním
 • osoby se sluchovým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny

Věková struktura cílové skupiny

dorost                     16 - 18 let
mladí dospělí        19 - 26 let
dospělí                   27 - 64 let
mladší senioři       65 - 80 let
starší senioři         nad 80 let

Principy občanské poradny

 • Bezplatnost – služba poradny je poskytována bezplatně, protože každý občan má právo na přístup k informacím, zákonům a předpisům, které mohou zlepšit jeho nepříznivou situaci
 • Nestrannost - poradenské služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo politické příslušnosti. Poradce poskytuje rady bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky
 • Nezávislost – poradce poskytuje rady nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně dotují. Poradce nehodnotí postoje a názory uživatelů
 • Diskrétnost – poradce považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná a je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích a to i po ukončení pracovního poměru, uživatel má právo vystupovat anonymně
 • rovný nediskriminující přístup ke každému uživateli
 • podpora samostatného rozhodování uživatele
 • flexibilita
 • respektování práva na soukromí

Rozsah služby

Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti:

 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • právní systém a právní ochrana
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • sociální pomoc
 • sociální dávky
 • finanční problematika 
 • pojištění
 • ochrana spotřebitele
 • zdravotnictví
 • školství
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • specifické skupiny obyvatel
 • ostatní

Naše poradenství zahrnuje pomoc při řešení obtížných sociálních situací, do nichž se uživatel, popřípadě jeho rodina dostali. Slučuje v sobě část preventivní, směřující k odstraňování příčin a nepříznivých podmínek nebo k předcházení jejich vzniku, tak část nápravnou, která se snaží o řešení problému jednotlivce i jeho rodiny, popřípadě o zmírnění důsledků u nich vyplývající.

Služby, které od nás můžete očekávat:

 • služby pro příchozí – pohovor za účelem rozboru problému
 • telefonické služby
 • písemné odpovědi na dotazy (dopis, e-mail)

Informace dle registru sociálních služeb naleznete zde.

Kontakt:

Bc. Hana Petrusová - vedoucí Občanské poradny: 731 619 782, 469 319 700

 

Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden:

http://www.obcanskeporadny.cz/ 

AOP