PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

=  bezpečnost práce

POVINNOSTI

 • Absolvovat školení, intervize i supervize (pokud nemůže, nahlásit to koordinátorovi)
 • Spolupracovat s koordinátorem a plnit závazky a požadavky vyplívající z dohody mezi nimi.
 • Konzultovat koordinátorem každou změnu činnosti, jakkoli se týkající dobrovolnické činnosti
 • Dodržovat závazek mlčenlivosti, pokud to dobr. činnost vyžaduje

PRÁVA

 • Být pojištěn
 • Být proškolen
 • Být informován
 • Mít zajištěnou intervizi a supervizi
 • Mít zajištěnou kontaktní osobu jak ve VYSÍLAJÍCÍ tak v PŘIJÍMAJÍCÍ organizaci.
 • Mít zajištěnou ochranu osobních dat

CO Z TOHO MÁ ČLOVĚK, KTERÝ SE CHCE ZAPOJIT?

 • možnost zapojit se do činnosti farní charity
 • možnost smysluplně trávit svůj volný čas
 • možnost aktivně a bezpečně pomáhat druhým  
 • možnost pozitivně ovlivňovat svoje okolí, ve kterém žijeme  
 • možnost aktivně vytvářet tolerantní společnost, ve které žijeme      
 • možnost získat velice speciální zkušenosti, které plně souvisejí s lidským životem, především s jeho poslední fázím tedy se stářím.

V případě, že by vám tyto činnosti přišly smysluplné nebo jenom zajímavé a chtěli byste se na nich podílet nebo se o nich třeba jen něco bližšího dozvědět, kontaktujte mě prosím na jednom z níže uvedených kontaktů. Vše záleží na naší vzájemné domluvě a dohodě tak, aby to vyhovovalo jak vám, tak nám!