ČINNOSTI KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ

= náplň činnosti koordinátora dobrovolníků

 

 • AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ, tedy lidí ochotných se zadarmo ve svém volném čase zapojit do dobrovolnických činností centra.
 • VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ORGANIZACÍ poskytujících sociální služby seniorům. Např. domovy s pečovatelskou službou, LDN, Hospic, a podobně
 • VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ pro dobrovolnickou činnost a to především formou podpůrného SERVISU POTŘEB DOBROVOLNÍKA:
  • POJIŠTĚNÍ odpovědnosti dobrovolníka za újmu na majetku a zdraví klienta.
  • PROŠKOLENÍ = co je náplní činnosti dobrovolníka, jaká jsou její úskalí, příprava na tato úskalí, jaká jsou práva a povinnosti dobrovolníků a zjišťování motivace zájemce o dobrovolnickou činnost.
  • INTERVIZE = aktivní kontakt koordinátora dobrovolníků s dobrovolníky (mailem, mobilem, Fb nebo naživo - dle potřeby) kde se bude dobrovolník moct pobavit s koordinátorem o tom, jak to při jeho činnosti jde, jestli jsou nějaké problémy, případně jak je řešit. Probíhá po každém setkání krátce  a jednou za čas delší setkání naživo (skupinově nebo individuálně – dle potřeby).
  • SUPERVIZE = profesionálně vedené setkání dobrovolníků s odborníkem na problémy spojené s dobrovolnickou činností, kde se vytváří prostor pro jejich řešení. Cca 1-2 x do roka.
 • OTEVŘENOST K NOVÝM NÁPADŮM možného využití činnosti Dobrovolnického centra. Tak, aby centrum vytvářelo kvalitní nabídku činností, vyplívající toho, co je potřeba a o co je zájem!
 • PREZENTACE ČINNOSTI CENTRA formou přednášek, publikace v tisku, reklamy na internetu 
 • AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI poskytujícími sociální služby za účelem spoluvytváření kvalitní a funkční sítě dobrovolnických činností v Chrudimi a okolí.  
 • ORGANIZACE DALŠÍCH AKTIVIT vzešlých z požadavků a potřeb chrudimské veřejnosti (mladé a i starší). Např. různé volnočasové aktivity, workshopy, přednášky, diskuze, výlety, kulturní akce, …