Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

 

Posláním ošetřovatelské služby je poskytovat domácí zdravotní péči pacientům v Chrudimi a okolí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře.

Cílem je udržet a podpořit zdraví pacienta, rozvoj jeho soběstačnosti, zmirňovat utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání.

Domácí péči, která v Chrudimi existuje od roku 1992, zabezpečuje naše charita v Chrudimi a přilehlých městech a obcích. Ošetřovatelská služba Chrudim pracuje na základě žádosti obvodního lékaře, nemocného nebo jeho rodiny o domácí ošetřování akutně i chronicky nemocných občanů, kteří by jinak byli hospitalizování nebo umístěni v LDN. Domácí péče zahrnuje odbornou zdravotní péči o klienta, která je vykonávána registrovanými zdravotními sestrami v jeho domácím prostředí. Poskytování odborných zdravotnických úkonů v domácnosti klienta přispívá k lepší psychické pohodě nemocného a tím k urychlování uzdravovacího procesu. Jednotlivé úkony mají charakter diagnostický, preventivní, léčebný a edukační. K dispozici máme i rehabilitační sestru, která provádí rehabilitační cvičení ležících a špatně pohyblivých pacientů po operacích, po mozkových příhodách a pacientů s roztroušenou sklerozou. Zdravotní sestry se dále vzdělávají absolvováním dalších odborných kurzů.  Všem, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v terminální fázi choroby pomáháme a ulehčujeme v jejich práci s těžce nemocným rodinným příslušníkem. K dispozici máme dávkovač, odsávačku a oxygenerátor. Spolupracujeme s praktickými lékaři, s lékaři v nemocnici, LDN a na základě jejich indikace je tato odborná péče poskytována všem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženské a politické orientace.

Co nabízíme:

  • odběry krve a ostatního biologického materiálu
  • aplikace inzulinu
  • léčba bércových vředů
  • léčba a prevence dekubitů
  • kontrola fyziologických funkcí organizmu, měření krevního tlaku
  • péče o onkologicky nemocné
  • péče o pacienta po amputacích a úrazech
  • rehabilitační cvičení
  • ostatní výkony indikované ošetřujícím lékařem

Ošetřovatelskou službu poskytuje Farní charita Chrudim na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování.  

Provozní doba terénní služby Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí   6:00 - 20:00 Pondělí    6:00 - 14:00
Úterý       6:00 - 20:00 Úterý        6:00 - 14:00
Středa     6:00 - 20:00 Středa      6:00 - 14:00
Čtvrtek     6:00 - 20:00 Čtvrtek     6:00 - 14:00
Pátek       6:00 - 20:00 Pátek       6:00 - 14:00
Sobota    6:00 - 20:00 V případě nepřítomnosti vrchní sestry kontaktovat
Neděle    6:00 - 20:00 telefonicky nebo přes e-mail.

Petra Hanzlová, vrchní sestra:

Tel.: 604 789 359

e-mail: chos.chrudim@tiscali.cz