Sbírka potravin

DSC00757
Ve dnech Národní potravinové sbírky se dobrovolníci z našeho Dobrovolnického centra účastní potravinové sbírky.
 
Vybraného zboží je uloženo v POTRAVINOVÉ BANCE PARDUBICE, z. s. část v nízkoprahovém centru SOPRE CR, o.p.s. na adrese Tovární 1114, 537 01 Chrudim IV., recepce tel. 469 315 021 a část na adrese: Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, vedoucí potravinové banky: Michal Vopařil, tel. 731 598 884.

 

Potraviny a drogerie jsou vydávány na doporučení pečujících organizací sociálně potřebným jednotlivcům a rodinám (dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi).

Fotogalerie