Adresář

Bc. Roman Pešek

Tel.: 732 670 153
ředitel organizace

Ředitel Farní charity Chrudim. Zajišťuje řízení organizace ve všech oblastech. Stará se o její personální, ekonomický a metodický chod. Nachází řešení ve složitých situacích a dokonce i v těch jednoduchých.