Adresář

Bc. Roman Pešek

Bc. Roman Pešek
Tel.: 732 670 153
ředitel organizace

Zajišťuje řízení organizace ve všech oblastech. Stará se o její personální, ekonomický a metodický chod. Nachází řešení ve složitých situacích. A dokonce i v těch jednoduchých.