Výstava fotografií a příběhů k 20. výročí charity v diecézi

Farní charita Chrudim připravila ke Dni Charity 27. 9. 2013 -  svátek sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, putovní výstavu fotografií a příběhů k 20. výročí charity v diecézi.

Vernisáž proběhla dne 3. 9. 2013 v 18:30 hodin za účasti prezidenta charity Mons. Josefa Suchára. Po vernisáží a občerstvení následovala přednáška, ve které Mons. Suchár promluvil o činnosti charity.