Tříkrálová sbírka 2018

Již tradičně pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku. V Chrudimi bude Tříkrálová sbírka probíhat  ve dnech 5. a 6. ledna 2018.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a ponesou radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do nového roku.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny.  

 

Prosíme o pomoc.

Zveme tímto i Vás do řad koledníků Tříkrálové sbírky 2018.

 Vaše pomoc je důležitá a má smysl.

 

 

Bližší informace na www.chrudim.charita.cz

 

 ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM !  

Děkujeme.