Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka 2013

Letos proběhla již po třinácté tříkrálová sbírka v Chrudimi a okolí – i když si nechceme hrát na žádné překonávání rekordů, sbírka opět vynesla více než vloni  –  a to neuvěřitelných

533.689,- Kč.

             V Chrudimi činila vybraná částka 123.156,- Kč.

            Lidé s radostí přispívali do pokladniček a jako každý rok většina z nich velmi stála o nápis K+M+B+ 2013 (Kristus mansionem Benedikat – Kristus žehnej tomuto domu) požehnanou křídou na zárubně dveří.

            S potěšením jsme se opět přesvědčili, že lidé mají pro naše koledníky nejen otevřené dveře, ale i svá srdce Někteří lidé, kromě obvyklých sladkostí, mají pro naše koledníky připraven i oběd, aby mohli koledovat co nejdéle a neměli hlad. Poslední koledník v Chrudimi letos přišel před devatenáctou hodinou,  a to jenom proto, že mu maminka nařídila, aby už šel na faru, kde jsme pokladničky vybírali – v pokladničce měl rekordních 18.041,- Kč!!!

            V Heřmanové Městci byli koledníci již netrpělivě očekáváni (na jedné brance nalezli vzkaz „Tři králové, pojďte prosím až k domovním dveřím“) a kromě finančního příspěvku dostali i ovoce či sladkosti. A někde dostávali již tradičně čerstvě usmažené bramboráky přímo s pánve! Někde našli napsanou zprávu a koledu      i v situaci, že nebyl nikdo doma. Řada setkání zvlášť se staršími lidmi byla velmi dojemná a plná emocí. Zvláště třeba v Domově pro seniory v heřmanoměsteckém zámku, kam zašla jedna ze skupinek klientům zazpívat. Koledníci svým zpěvem a koledou tak dokázali rozdávat i radost a dojetí svým spoluobčanům.

Nadále platí možnost dárcovské SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777. To pro ty, kteří třeba nebyli doma nebo u nich tři králové nebyli a chtějí přispět. Do TKS lze přispět také bank. převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800 u České spořitelny. Jednotlivci či firmy, jež přispějí a vyžádají si o tom potvrzení nebo darovací smlouvu, mají možnost si dar odečíst z daňového základu.

Videa najdete zde:

http://chrudim.tv/video_504.html

http://www.chrudim.tv/video_510.html

Související galerie