Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky 2018.

Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny a pro provoz dobrovolnického centra.  Část financí také pomáhá v obtížných či krizových životních situacích,  zejména rodinám s dětmi, a to vždy na základě provedeného sociálního šetření. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimořádných situacích v regionu (povodně, požáry). 

Děkujeme všem koledníkům a organizátorům za jejich obětavou pomoc a vedením měst a obcí za podporu.

 

Podrobnější informace naleznete na www.trikralovasbirka.cz

Video a fotogalerie naleznete: http://www.chrudimsobe.cz/2018-01-06-trikralova-sbirka-2018-0 

 

Související galerie