Rok sv. Anežky vyvrcholil ve svatovítské katedrále

Bohoslužbou v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 12. 11. vyvrcholil Rok sv. Anežky. Mši sv. při příležitosti 800. výročí od narození sv. Anežky České a zároveň 22 let od jejího svatořečení sloužil papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. Během mše obdrželi pamětní medaili sv. Anežky České zasloužilí pracovníci Charity ČR. Záznam přímého přenosu bohoslužby na ČT 2 zde.

Konference v Litomyšli představí německý model plánování péče o seniory

„Individuální práce se seniory v sociálních službách“ je hlavním tématem konference s mezinárodní účastí, která se koná 18. - 21. 10. 2011 v Litomyšli v Hotelu Zlatá Hvězda. Pořádá ji Diecézní katolická charita Hradec Králové pod záštitou Pardubického kraje a cílem je představit v ČR německý model plánování péče o seniory podle Prof. Moniky Krohwinklové.

Obchůdek Domu Matky Terezy

Obchůdek Domu Matky Terezy

Dům Matky Terezy - lidé bez domova - bezdomovciV rámci služby Sociální rehabilitace Domu Matky Terezy vyrábí lidé bez domova velmi pěkné  výrobky z přírodnin. Kupujte! Podpořte práci a úsilí lidí v těžké životní situaci.

Sbírka pro hladovějící: již přes 7,4 milionu Kč  

Sbírka pro hladovějící: již přes 7,4 milionu Kč  

Na sbírkový účet Charity ČR 55660022/0800 u ČS na pomoc hladovějícím v Somálsku (VS 103) přispěli dárci z ČR k 27. září částkou 5 243 570 a na pomoc Etiopii (VS 146) částkou 2 165 285 Kč. Děkujeme! Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS CHARITACR na číslo 87 777.

Internetová poradna pro lidi v tísni - ZDARMA, bezpečně, anonymně

Internetová poradna pro lidi v tísni - ZDARMA, bezpečně, anonymně

Poradna pro lidi v tísniMáte dluhy, řešíte krizovou životní či manželskou krizi? Stali jste se obětí trestného činu? Hledáte pomoc, radu? Zeptejte se na Váš problém v Internetové poradně.

Nezapomínáme na Japonsko po tsunami

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, odcestoval 6. září společně s Jaroslavem Němcem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha, do Japonska, aby se přesvědčil, jak pokračují práce na obnově oblastí postižených letos v březnu  zemětřesením a vlnou tsunami. Přinášíme některé aktuální postřehy z cesty

Charita podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách

Charita ČR podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách, podle kterého má být příspěvek na péči vyplácen přímo rodinným příslušníkům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří o člověka se zdravotním postižením pečují.

Máte postižené dítě, není to konec světa...

Máte postižené dítě, není to konec světa...

MF DNES - 23.8.2011 - vyšlo v tisku

Středisko rané péče Sluníčko - péče o děti s postižením do 7 let věkuStředisko rané péče Sluníčko pomáhá plnohodnotně vkročit do života postiženým dětem z celého Královéhradeckého kraje. Na nohy staví i rodiče, jimž se s příchodem postiženého dítěte často zboří svět.

Ekumenická bohoslužba za oběti norské tragédie

Ekumenická bohoslužba za oběti norské tragédie

V pátek 29. července 2011 proběhla od 17.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenická bohoslužba za oběti útoků v Oslu a na ostrově Utoya. Bohoslužby se zúčastnila i zástupkyně norského velvyslance  v ČR paní Tijana B. Nilsen. Norskému velvyslanci adresoval pražský arcibiskup Dominik Duka OP soustrastný dopis.

Rekreace a odpočinek - tipy jak ne/odpočívat

Slovo rekreace
pochází z latiny a znamená:
re - creatio,
neboli znovu - stvoření