Osobní asistence

Školní náměstí 56, chrudim, 537 01 Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Breberová - vedoucí OA, sociální pracovník

Seznam lidí:

Bc. Ivana Breberová - vedoucí OA, sociální pracovník

Seznam služeb: