Rekreace a odpočinek - tipy jak ne/odpočívat

Slovo rekreace
pochází z latiny a znamená:
re - creatio,
neboli znovu - stvoření

Charita vyhlašuje sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 € ze svého krizového fondu.

Šikovné ruce pro hospic 2011 aneb lidé lidem

Šikovné ruce pro hospic 2011 aneb lidé lidem

Červený Kostelec: Oblastní charita Červený Kostelec vyhlásila již 6. ročník této soutěže o nejnápaditější vlastnoruční výrobek na pomoc Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, prvnímu zařízení pro těžce nemocné a umírající v ČR.

Zemřel arcibiskup Karel Otčenášek

Zemřel arcibiskup Karel Otčenášek
V pondělí 23. května 2011 byl Pánem z tohoto světa povolán jeho věrný služebník Mons. Karel Otčenášek, arcibiskup a emeritní biskup královéhradecký.

Zemřel tiše zaopatřen svátostmi ve 21.45 hodin v biskupské rezidenci v Hradci Králové, kde v posledním čase statečně nesl kříž stáří. R. I. P.

Noc kostelů 2011

Noc kostelů 2011

Do Noci kostelů se zapojují farnosti a sbory různých církví.

Královéhradecká diecéze se již druhým rokem připojuje k Noci kostelů (NK) – akci, která získala za nedlouhou dobu svého trvání velmi příznivý ohlas.

Letošní NK se koná v pátek 27. května 2011.

Mottem je biblický verš: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“ (Ž 77,7)

Konkrétní program v jednotlivých přihlášených kostelech se postupně objevuje na adrese www.nockostelu.cz v sekci královéhradecké diecéze.

Pomoc obětem násilí v Libyi

Pomoc obětem násilí v Libyi

 

Charita ČR nezapomíná na utrpení lidí žijících v Libyi a těch, kteří z Libye prchají před následky konfliktu. Pomoci můžete na sbírkové konto 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 181 – severní Afrika (Egypt, Libye a Tunisko).

Pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku

Pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku

Zemětřesení o síle 9. stupně Richterovy stupnice a následná vlna tsunami zasáhla v pátek 11. března 2011 pobřeží Japonska. Čeští a moravští biskupové vyzývají k solidaritě a k modlitbě, Charita ČR chystá pomoc.

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Japonsku

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Japonsku

 

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy v Japonsku na číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135. Pomoc bude poskytována prostřednictvím Caritas Japan a Caritas Internationalis

Aktuální zprávy z japonské Charity

Aktuální zprávy z japonské Charity

Situaci v silně zasažených oblastech Japonska začal komplikovat sníh. Lidé bez přístřeší se musejí vyrovnávat i s nedostatkem potravin a pitné vody. Děkujeme všem dárcům, na sbírkovém účtu je ke dni 17. 3. téměř 700 000 Kč.